Co je zde nového

Obrázek: Lowther-Harris Véronique
Krátkodobá výzkumná stipendia AKTION
autor Lowther-Harris Véronique - Úterý, 4. září 2018, 10.13
 

AKTION ČR - Rakousko nabízí semestrální a krátkodobá výzkumná stipendia. Žádosti na letní semestr 18/19 je možné podat do 31. 10. 2018.

Měsíční stipendium ve výši 1.050 EUR/měsíc je určeno studentům pro přípravu diplomové a disertační práce v délce 1 – 5 měsíců a akademickým pracovníkům pro realizaci konkrétního vědeckého výzkumu pro výzkumné pobyty v délce max. 3 měsíců.

Formulář žádosti o stipendium je k dispozici zde.

Detailní informace pro uchazeče s postupem, jak se o stipendium ucházet naleznete zde.


Obrázek: Lowther-Harris Véronique
Stipendijní pobyty pro doktorandy na Universität Hamburg
autor Lowther-Harris Véronique - Pondělí, 27. srpen 2018, 16.07
 

Univerzita Hamburk ve spolupráci s Nadací Hermanna a Else Schnabel nabízí 9 míst na stipendijní pobyty v letním semestru ak. roku 2018/19 (1.4. - 31.7.2019). Stipendium ve výši 800 EUR/měsíc je udělováno na dobu 4 měsíců a je určeno na vědecký/výzkumný pobyt např. za účelem práce na disertaci. ...

Číst zbytek tohoto tématu
(170 slov)
Obrázek: Lowther-Harris Véronique
Erasmus+ studijní pobyty
autor Lowther-Harris Véronique - Středa, 15. srpen 2018, 10.16
 

Zahraniční oddělení FHS UK vyhlašuje doplňkové výběrové řízení na studijní pobyty v zahraničí v rámci programu Erasmus+ na letní semestr 2018/19. Podrobnější informace, podmínky a seznam požadovaných materiálů naleznete zde.


Uzávěrka přihlášek na zahraničním oddělení FHS UK: 25. 9. 2018, 12:00.


Informační schůzka o Erasmu se bude konat v první polovině září, přesný termín brzy upřesníme. Prezentace z informační schůzky je ke stažení zde.


Obrázek: Lowther-Harris Véronique
Fond mobility UK: vyhlášení nového kola pro podávání žádostí o finanční příspěvek
autor Lowther-Harris Véronique - Úterý, 14. srpen 2018, 10.10
 

Zahraniční oddělení FHS vyhlašuje termín uzávěrky pro podávání žádostí o příspěvek z Fondu mobility UK. Fond mobility je určen především pro magisterské a doktorské studenty (pouze prezenční formy studia), a to na:

  • studium na zahraniční univerzitě v délce jeden až dva semestry

  • vědecký/výzkumný pobyt v zahraničí v délce alespoň 1 měsíc

Uzávěrka na zahraničním oddělení FHS: 4. 10. 2018, 12:00.

Více informací o Fondu mobility naleznete zde.

Obrázek: Lowther-Harris Véronique
Soutěž FHS UK o finanční příspěvek na studijní pobyt v zahraničí
autor Lowther-Harris Véronique - Pátek, 3. srpen 2018, 12.30
 

Zahraniční oddělení FHS UK vyhlašuje 3. kolo soutěže o finanční podporu pro studenty, kteří v kalendářním roce 2018 plánují studijní/výzkumný pobyt v zahraničí, jenž nebude plně pokryt z jiných stipendií/grantů/fondů.

Podrobnější informace o soutěži a seznam požadovaných dokumentů naleznete zde.

Uzávěrka pro podávání žádostí o příspěvek na zahraniční oddělení FHS je 10. 9. 2018 (12:00).


Obrázek: Lowther-Harris Véronique
Stipendijní pobyt v Mexiku na základě mezinárodních smluv v ak. roce 2019/20
autor Lowther-Harris Véronique - Středa, 1. srpen 2018, 12.41
 

Stipendia jsou poskytována výhradně na studium ve studijních oborech a institucích uvedených na této webové stránce.

Zájemci musí do dané uzávěrky předložit následující dokumenty:

  • Přihláška (návrh na vyslání / žádost o přiznání stipendia)

  • Výpis zkoušek (na požádání vystaví zahraniční oddělení FHS)

  • Motivační dopis (ČJ)

  • Životopis (ČJ)

  • Potvrzení o úrovni znalosti ŠJ

Termíny uzávěrky na zahraničním oddělení FHS je 27.8.2018, 12:00.

Bližší informace naleznete v tomto dokumentu.