Co je zde nového

Obrázek: Nebeská Véronique
Fulbrightovo stipendium na pobyty v USA v ak. roce 2019/20
autor Nebeská Véronique - Pondělí, 16. duben 2018, 11.58
 

Fulbrightova komise nabízí stipendia pro postgraduální studium a výzkum v USA. Stipendium je určeno pro studium či výzkum na úrovni Master nebo Ph.D. ve Spojených státech pro všechny obory s výjimkou klinické medicíny a programů MBA a LLM.

Hlásit se lze na:

  • Výzkumný pobyt (visiting research ...

Číst zbytek tohoto tématu
(120 slov)
Obrázek: Veselský Matouš
Podpora studentského života - Studentské konto
autor Veselský Matouš - Pondělí, 16. duben 2018, 09.39
 

Studentská komora Akademického senátu FHS UK vyhlašuje další termín rozdělování finančních prostředků na studentské aktivity ze studentského konta. Termín uzávěrky pro podání žádostí je 17. 4. 2018 do 22:00. Žádosti prosím zasílejte e-mailem Magdaléně Voldřichové (magda.voldrichova@seznam.cz). Žadatelé se musí následně dne 18. 4. 2018 v 13:30 dostavit k jednání se studentskými zástupci AS FHS UK do studentské místnosti v Jinonicích (U Kříže 8, Praha 5).

Další informace naleznete na facebookových stránkách.


Obrázek: Nebeská Véronique
Austrálie a Nový Zéland - Studijní pobyty v rámci meziuniverzitních dohod
autor Nebeská Véronique - Pátek, 13. duben 2018, 10.41
 

Zahraniční oddělení FHS UK vyhlašuje výběrová řízení na studijní pobyty na vybraných univerzitách v Austrálii a na Novém Zélandu v letním semestru 2018/19.

Uzávěrka pro podávání přihlášek na zahraničním oddělení FHS UK: 7. 5. 2018, 12:00.

Podrobné informace k nabídce a k podmínkám výběrového řízení...

Číst zbytek tohoto tématu
(82 slov)
Obrázek: Říhová Sára
Zasedání Akademického senátu FHS UK dne 12. dubna 2018
autor Říhová Sára - Pondělí, 9. duben 2018, 12.42
 

Zasedání Akademického senátu FHS UK se uskuteční ve čtvrtek 12. dubna 2018 v 16.00 v místnosti 6004 v budově B Univerzity Karlovy v Jinonicích.

Návrh bodů jednání:

  1. Schválení zápisu ze zasedání AS FHS UK dne 8. března 2018

  2. Výroční zpráva o hospodaření fakulty za rok 2017

  3. Projednání akreditačních ...

Číst zbytek tohoto tématu
(76 slov)
Obrázek: Nebeská Véronique
Soutěž FHS UK o finanční příspěvek na studijní pobyt v zahraničí
autor Nebeská Véronique - Pátek, 6. duben 2018, 10.15
 

Zahraniční oddělení FHS UK vyhlašuje 2. kolo soutěže o finanční podporu pro studenty, kteří v kalendářním roce 2018 plánují studijní/výzkumný pobyt v zahraničí, jenž nebude plně pokryt z jiných stipendií/grantů/fondů.


Podrobnější informace o soutěži a seznam požadovaných dokumentů naleznete zde.


Uzávěrka pro podávání žádostí o příspěvek na zahraniční oddělení FHS: 15.5.2018, 12:00

Obrázek: Nebeská Véronique
Podpora internacionalizace na Univerzitě Karlově
autor Nebeská Véronique - Úterý, 6. březen 2018, 10.39
 

Univerzita Karlova vyhlašuje novou aktivitu - Podporu internacionalizace, v rámci níž je možné žádat o finanční podporu pro následující aktivity:


  • Zahraniční mobilitu studentů ve smyslu krátkodobých pobytů (letní školy, studentské konference a jednání, které se vztahují k internacionalizaci aktivit...

Číst zbytek tohoto tématu
(100 slov)