Blog entry by Vančát Jaroslav

Picture of Vančát Jaroslav
by Vančát Jaroslav - Pondělí, 21 září 2015, 1:02
Anyone in the world

V zimním semestru budou moje konzultační hodiny vždy ve čtvrtek od 14 do 15.30 hodin, U Kříže 10, místnost 5018.

Ve vlastním zájmu je dobré se předem ohlásit na adrese jaroslav.vancat@fhs.cuni.cz.. 

Konzultace je možné na stejné adrese domluvit i individuálně.