POVINNÉ ZKOUŠKY KOMUNIKATIVNÍHO MODULU

 

 

 

 

 

PŘEHLED POVINNÝCH ZKOUŠEK V KM

 

- reference o netlumočené přednášce (atest 1. semestru)

 

- rozprava s rodilým mluvčím (atest 2. semestru)

 

- ověření jazykové kompetence (OJAK) (atest 3. semestru)