Program Soustředění ke SVIP. Náhradní atestace Soustředění ke SVIP.

Zkouška patří mezi povinné souborné zkoušky bakalářského studia FHS UK. Je ohodnocena 10 ECTS kredity. Zkoušku je student povinen vykonat v šestém semestru svého studia, nejpozději ovšem do konce semestru sedmého. Zkouška ctí zásady liberálního studia – student si sám volí, na kterém z nabízených textů a témat osvědčí svoje získané dovednosti pracovat na poli společenských věd.  

Zkouška probíhá výhradně prostřednictvím systému Moodle - přihlaste se zde: