Kurs se zabývá základními paradigmaty výzkumu v sociálních vědách, metodologickými pojmy a úskalími výzkumu a uvádí
přehled technik sběru dat. Věnuje se rozdílům mezi kvalitativním a kvantitativním výzkumem a možnostem jejich
komplementárního využití. Všechny koncepty a techniky jsou vykládány s využitím příkladů konkrétních výzkumů a
seminář tak studenty seznamuje i s výzkumy a výzkumnými institucemi v ČR i v zahraničí. Těžištěm kursu jsou kvantitativní
výzkumné metody.