Prezentační seminář pro doktorandy - rezervace termínů

Kurz je určen zejména pro výměnu zkušeností mezi vyučujícími na Fakultě humanitních studií

Konference Hranice jako zóna, pořádaná Francouzským ústavem pro výzkum (CEFRES) ve společenských vědách ve spolupráci s Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy (FHS UK) 17.července 2013.

Napište stručný a zajímavý odstavec, který popisuje, o čem pojednává tento kurz.

Pro učitele ke zkoušení různých postupů předtím, než je použijí ve svých kurzech. Kurz může být kdykoli promazán, přepsán či jinak znehodnocen.