Program tutoriál

Důležitým korigujícím a orientujícím prvkem pro liberálně koncipované bakalářské studium humanitní vzdělanosti je program Tutoriál. Poskytuje každému studentovi možnost vybrat si svého tutora ze spektra všech učitelů FHS UK, jež je navíc doplněno i o některé externí učitele, kteří se v minulosti v roli tutora již osvědčili, nebo o takové působení projevují kvalifikovaný zájem. Program tutoriál nepřináší kredity a je organizován v Moodlu. Nabídku spravuje kvalifikační modul Kvalitní spolupráce s tutorem profiluje studium, pomáhá v efektivní přípravě na souborné zkoušky, vede k volbě relevantního překladu a k napsání bakalářské práce. Hmatatelným výsledkem tutorské spolupráce je tedy bakalářská práce - na straně učitele příležitost předat studentovi vlastní metodu práce a zkontrolovat, jak se tato předávka zdařila, na straně studenta je to zase příležitost vybrat si učitele, od kterého se základní metodiku teoretické práce naučí.