Kurz zprostředkuje studujícím základní terminologii medicínské antropologie (medikalizace, biopolitika, lokální biologie ad.) a vybrané klíčové texty a tematické studie (Lock, Scheper-Hughes, Rose, Mol ad.). Uvede studující do současných diskuzí v rámci oboru a teoretických trendů. Zvláštní důraz bude kladen na možnosti etnografie jako metodologicko-teoretického přístupu ke studiu nejednoznačných a nekoherentních jevů a procesů a na možnosti etnografického zkoumání napříč biologicko-socio-kulturními skutečnostmi. Přednáška a seminář budou fungovat v propojení - je proto třeba zapsat si zároveň obě části kurzu.