Tento předmět byl vytvořen v rámci projektu DOCMAN na jehož realizaci se podílí 4 evropské univerzity. Kromě
Karlovy Univerzity se jedná o Edinburgh Nappier University, Lahti University of Applied Sciences a Frankfurt
University of Applied Sciences. Po absolvování tohoto předmětu budou studenti schopni zhodnotit svůj styl vedení
a jeho dopad na organizace poskytující sociální nebo zdravotní služby. Dále budou znát hlavní teorie leadershipu
a teorii řízení změny přispívající k úspěšnému zavádění inovací a zvyšování efektivity organizací. Seznámí se s
kritickými faktory, které přispívají k vytváření inovativní kultury a ke zvyšování kapacit organizací v sociálních a
zdravotních službách.