Kniha je jedním z pramenů pro několik kurzů (např. Duchovní rozměr transformace naší společnosti) a pro orientaci v tomto času.