Výpisky z knihy v rozsahu do 25 stran nebo recenzi je třeba odevzdat do začátku zkouškového období. V průběhu zkouškového období jsou vypsána tři kolokvia, jichž se student může zúčastnit.