Bateson ve svých knihách přišel se zcela novým pohledem na svět a člověka v něm - zřejmě také díky svému širokému odbornému zaměření (antropologie, biologie, kybernetika, ekologie ad.). Ačkoli byla kniha vydaná v 80. letech 20. stol., dodnes jsou její myšlenky inspirující a nepřekonané. Podněcuje k přemýšlení, inspiruje k aplikaci a přehodnocení přístupů v jiných oblastech, vybízí k pozdějším návratům. Studium práce není sice lehké, ale nakonec přináší uspokojení z nového poznání.