Cílem této přednášky je seznamení studentu s vývojem dualistických představ od pozdní antiky do raného novověku. Hlavní zaměření - dualistická kacířská učení v rámci křesťanství (paulikianství, bogomilství, strigolnictví, katarské hnutí); na konci se podíváme na vlivy dualistických učení v rámci evropské reformace. Na konci kursu rozebereme hlavní sporné interpretační otázky v rámcích několika zvolených historiografií.