Cíl: Cílem je naučit se kriticky číst a diskutovat odborný text, promýšlet vlastní zkušenosti z praxe ve světle teorie a dále diskutovat empirická zjištění v teoretickém rámci

Téma: Goffmanovské pojetí tigma/tizace a narušená identita, totální instituce, resp. organizace typu „asylu“ a utváření identit