Přípravný kurz ke zkoušce Úvod do antropologie. Jedná se o přednášky z filosofické antropologie. Jejich cílem je zprostředkovat základní znalosti o povaze a hlavně možnostech lidské osoby. V několika úvodních přednáškách bude shrnuto to nejdůležitější, co o člověku a jeho vývoji říkají různé dílčí vědy o člověku, počínaje fyzickou antropologií, přes etologii, embryologii, etnologii, psychologii, sociologii až po jazykovědu a kulturní antropologii. V druhé části bude pozornost zaměřena především na soustavný výklad naší lidské zkušenosti, přesněji řečeno mé vlastní zkušenosti se sebou samým. Závěrečné přednášky si všímají toho, jak se setkáváme s druhými lidmi.