Kurz by měl studentům představit základy kvalitativního výzkumu a umožnit jim vyzkoušet si některé techniky a principy analýzy dat. V tomto semestru se zaměříme na sběr dat.