Rozvrh: Po. 17:00-18,20, uc. YA1M (multimedialni uc. Hurka) Seminář má dva hlavní cíle: 1) práce s odborným textem (současné trendy ve výzkumu chování, formální výstavba odborných prací, kritická analýza metodiky a interpretace výsledků). Uvedená témata budou probírána na základě konkrétních odborných článků. 2) diplomní seminář-studenti budou v rámci semináře předkládat návrhy vlastního projektu či jeho dílčí výsledky. Cílem je umožnit studentům diskutovat metodické problémy vlastní práce. Seminář je určen především vážnějším zájemcům o výzkum chování. Pozn. Kurz je povinný pro magisterské studenty oboru Obecná antropologie, spec. etologie člověka