Pro učitele ke zkoušení různých postupů předtím, než je použijí ve svých kurzech. Kurz může být kdykoli promazán, přepsán či jinak znehodnocen.