Seminář svým zaměřením přímo navazuje na přednášku Historická srovnávací sociologie. Rozvíjí přitom témata v ní probíraná a prohlubuje znalosti vybraných autorů, koncepcí a teorií. Základem práce v semináři je společná četba průběžně zadávané literatury, diskuse nad probranými texty, avšak lze počítat s prezentací referátů studentů či drobnějšími výklady vyučujícího. Účastníci semináře si vytvoří vlastní agendu historické sociologie, která spočívá v seminární práci v rozsahu minimálně 7 stran textu, v „encyklopedickém heslu“ k problematice v rozsahu 1-2 strany a v seznamu vlastní četby k oboru. Tyto položky tvoří podklad pro udělení zápočtu.