Tento kurz má za úkol seznámit Vás se současnými teoretickými koncepty, výzkumem a metodami týkajícími se psychologického vývoje kojenců. Po krátkem přehledu o prenatálním, senzorickém, motorickém a kognitivním vývoji se budeme zabývat hlavně vývojem sociálně kognitivních schopností. Sociální kognice je porozumění ostatním lidem, jejich pocitům, emocem a myšlenkám. Důraz proto budeme klást na zkoumání toho, jak si děti začnou uvědomovat, že ostatní lidé mají duševní stavy, které ovlivňují jejich chování. Každý týden budou určené klíčové články na dané téma, které by měli účastníci kurzu přečíst, protože našim hlavním cílem bude diskutovat a kriticky evaluovat současné teorie a výzkum.