Přednáška se zabývá teoretickými základy a empiricko-historickými výsledky srovnávací civilizační analýzy. Začíná diskusí o pluralistické koncepci civilizací jako odlišných - ale nikoliv navzájem uzavřených - kulturních světů a vymezením této definice vůči jiným pojmům civilizace. Dále bude probírána vlastní problematika civilizační analýzy ze tří hlavních hledisek: kulturní, politické a ekonomické sociologie. Zvláštní důraz bude kladen na vztahy mezi náboženstvím a politikou jako na klíčové téma civilizačních studií. Civilizační analýza je kromě toho úzce spojena s novým pojetím modernity a s novým pohledem na její jednotu a různorodost. O těchto otázkách bude řeč v posledních částech přednášky.