Kurz je uvedením do společenskovědního (a úžeji do sociologického) výzkumu. Určen je především studentům bez předchozí zkušenosti s předměty metodologického zaměření.