Seminář sleduje základní paradigmata zkoumání kolektivní paměti. Důraz je kladen především na francouzské a německé autory, kteří nejvíce ovlivnili diskurs o kolektivní paměti, jakými jsou Maurice Halbwachs, Pierre Nora, Paul Ricœur, manželé Assmannovi a jiní. Předmět dále ilustruje tyto koncepce na konkrétních aplikacích a seznamuje studenty s hlavními výzkumnými problémy studia kolektivní paměti. Cílem semináře je seznámit účastníky s možnými pohledy na problematiku paměti a na konkrétních příkladech ozřejmit aktualitu výzkumu kolektivní paměti v současných společenských vědách.