Referát odevzdávejte v rozsahu podle instrukcí učitele, které jsi bedlivě přečtěte.
Doporučené formáty pro odevzdávání referátů jsou
*.rtf, *.doc. Pokud referát odešlete v jiném formátu riskujete, že opravář nebude schopen referát přečíst.
Než referát odešlete třikrát se ujistěte, že odesíláte správný soubor, aby nedošlo k nedopatření a nemuseli jste žádat o umožnění zaslat referát znovu. Řešení takové situace ní z
rovns jednoduché, tak šetřte čas sobě i ostatním.