Kurs paralelně v LS navazuje na kurs R. Dudové „Analýza veřejného a politického diskursu“ a prohlubuje znalosti
teoretických a metodologických přístupů C/DA ve směru jejich praktického využití. Kurs sleduje cíl osvojit si v praxi
schopnosti provádět výzkum metodou diskursivní analýzy, resp. kritické diskursivní analýzy, promluv psaných i
mluvených. Studenti a studentky si vedle analytických nástrojů a praktických postupů vyzkouší také týmovou formu
spolu-práce na témže tématu a kultivují metodologickou sebe-reflexivitu.  Předmět je koncipován jako výzkumný
workshop (dílna) vedený metodou “teaching by doing“.  
 

Literatura
Dijk, Teun A. van. (2001) Critical Discourse Analysis. In TANNEN, Deborah -SCHIFFRIN, Deborah - HAMILTON, Heidi E. (eds.). Handbook of Discourse Analysis. Oxford : Blackwell. ISBN 0631205950, p. 352-371. Dostupné z: http: //www.hum.uva.nl/~teun/cda.htm>
Wetherell, Margaret -Taylor, Stephanie -Yeats Simeon J. Discourse Theory and Practice (A Reader). London : Sage Pub-lications. ISBN 0761971564 (selektivně)
Šmídová Matoušová, O. 2012. „Rudé právo psalo...“ Restituce identity a identita restituce Rudého práva v roce nula. Praha: Sociologické nakladatelství. ISBN 978-80-7419-065-0.(selektivně)