Konference Hranice jako zóna, pořádaná Francouzským ústavem pro výzkum (CEFRES) ve společenských vědách ve spolupráci s Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy (FHS UK) 17.července 2013.