Cílem kurzu je představit koncept paliativní péče s důrazem na možnosti její
implementace do zdravotních a sociálních služeb v ČR. Absolvent kurzu bude schopen
definovat základní prvky paliativního přístupu, bude si vědom aktuálních trendů v tomto
oboru a bude schopen navrhnout model implementace paliativní péče ve vybraném typu
zařízení sociálních nebo zdravotních služeb, včetně popsání přínosů a rizik takového
modelu jak pro klienta, tak pro zvolenou organizaci.