Jednosemestrální antropologický seminář, společný všem specializacím oboru obecné antropologie, navazuje na přednáškový kurz Klíčové antropologické texty. Zatímco v rámci přednášek byly přístupy jednotlivých specializací představeny "vedle sebe", cílem semináře je vytvořit prostor sdílené debaty, srovnávání, interdisciplinární konfrontace a vzájemné inspirace. Cílem kurzu je budování mostů a rozvoj myšlení napříč specializacemi, včetně případné konceptualizace výzkumných otázek v prostoru na sebe nepřevoditelných oborových přístupů, pro které nelze nalézt sdílený metajazyk. Kurz bude mít podobu čtyř intenzivních blokových setkání, na kterých se budou vybraná antropologická témata či společenské jevy probírat z hlediska sociokulturní, filozofické a historické antropologie a etologie člověka (dále SA, FA, HA, EC). V akademickém roce 2014/2015 to budou následující témata: identifikace mezi biologií a kulturou; hranice lidského; paměť a myšlení; a péče o potomstvo.

Metody výuky