Cílem předmětu je představit studentům různé způsoby řízení kvality v organizacích poskytujících sociální a/nebo

zdravotní služby. Studenti se naučí definovat kvalitu, vytvářet standardy kvality, navrhovat systémy řízení kvality a

plánovat jejich zavedení v podmínkách konkrétní organizace. Na předmětu, který bude mít distanční způsob

realizace, budou participovat studenti z dalších evropských univerzit (Edinburgh, Évora, Hämmellina a Lahti).

Úkolem studentů bude se nejdříve seznámit s obsahem relevatních studií, následně pak vytvořit portfolio v

rozsahu 2000 slov a zpracovat případovou studii v rozsahu 3000. Výuka bude probíhat jednak na mezinárodní

úrovni v anglickém jazyce, dále pak na národní úrovni v českém nebo anglickém jazyce.