Účelem volitelného předmětu je představit studentům různé přístupy k rozvoji neziskových organizací a to jak po teoretické, tak po praktické stránce. Účastníci volitelného kurzu se seznámí se způsoby a možnostmi využití procesních auditů, dále pak s navrhováním a prosazováním organizačních změn. Každý z účastníků dostane možnost na základě výstupů procesního auditu naplánovat a následně také implementovat minimálně jednu organizační změnu, která bude přispívat ke zvyšování organizační kapacity neziskové organizace, především pak pacientské.