Topic Name Description
Folder Přednášky - povinná literatura
Zde najdete povinné texty ke kurzu.
CVIČENÍ File Sylabus_cvičení_2019
File Sylabus_cvičení_KS_2019
1. Definice a operacionalizace konceptu občanské společnosti File Radim Marada
File Gellner Ernest-Podminky svobody
2. Vysvětlení vzniku a fungování občanské společnosti File Rymsza Embeddedness
3. Sociální kapitál File Newton
4. Občanské společnosti ve střední a východní Evropě po r. 1989 File Císař
5. Sociální hnutí I.: Koncept a operacionalizace File Blee, Taylor
File Kolářová
6. Sociální hnutí II.: Dynamika a struktura File Jenkins
7. Nadnárodní občanská společnost File Keck, Sikkink
File Anderson, Rieff
8. Občanská společnost mimo západní kulturu I.: koncept a operacionalizace File Lewis
9. Občanská společnost mimo západní kulturu II.: podobnosti a rozdíly File AbdouMaliq
File Trottier Donors, Modellers and Development Brokers
11. Individuální participace: nové trendy a formy participace File Vráblíková