Topic outline

  • Bakalářské překlady

    Databáze bakalářských překladů. Tato sbírka překladů by měla sloužit studentům fakulty jako studijní pomůcka.

  • Audiokonzervy

    Nové nahrávky od září 2014. Postupně sem budou převáděny i některé nahrávky z archivu.

  • Audiokonzervy archiv

    Zde naleznete audiokonzervy, vytvořené do srpna 2014. Databáze má nefunkční vyhledávání, proto se pracuje na na nové databázi.