Weekly outline

 • 19 březen - 25 březen

  Sociální opora a resilience

  Tento kurs je souborem materiálů a výstupů souvisejících s realizací mezinárodního výzkumného projektu FHS UK v Praze a Národní irské univerzity v Galway "Mezinárodní srovnávací výzkum mentoringu" i s badatelskou činností Mgr. Terezy Brumovské a Dr. Seidlové Málkové v oblsti mentoringu a resilience.

  Cílem tohoto kurus je vytvořit soubor studijních i publikačních materiálů, které přispějí k rozvoji tématu mentoringu v českém prostředí.

  Za laskavou finanční podporu pro vytvoření tohoto kursu i za finanční podporu pro uspořádání hostujících přednášek prof. Dolana a Dr. Braddy děkujeme
  FHS UK a dotaci z prostředů Výzkumného záměru FHS UK: Antropologie komunikace a lidské adaptace (MSM 0021620843)
  • 26 březen - 1 duben

   Hostující přednášky ze dne 14.3. 2011

   prof. Patricka Dolana a Dr. Bernadine Brady

   z Národní irské univerzity v Galway, Výzkumného centra pro rodiny a děti

   k tématu:

   Social Support, Resilience and Social Capital in the Context of Irish Community and Voluntary Work and Social Services for Children, Youth and Families


  • 2 duben - 8 duben

   Odborné a vědecké publikace k tématu mentoringu a sociální opory
  • 9 duben - 15 duben

   Monografie
   • 16 duben - 22 duben

    Bakalářské práce k tématu resilience a mentoringu na FHS UK
    • 23 duben - 29 duben

     Spolupracující instituce
     • 30 duben - 6 květen

      • 7 květen - 13 květen

       • 14 květen - 20 květen

        • 21 květen - 27 květen