Osnova témat

 • Téma 1

  PhDr. Marek Skovajsa, Ph.D. : Jak myslet vývoj kulturních struktur v čase
  Doc. PhDr. Šubrt Jiří, CSc.: komentář

  • Téma 2

   Doc. Zdeněk Konopásek, Ph.D.: Co je nábožensky skutečné/skutečně náboženské:O zjeveních Panny Marie a latourovské sociologii.
  • Téma 3

   Prof. Miloš Havelka, CSc.: Co je historická sociologie
   Prof. Jan Sokol, Ph.D., CSc.: komentář

  • Téma 4

   Prof. PhDr. Jan Bouzek, DrSc.: Srovnávací mythologie

  • Téma 5

   Claire Madl, Ph.D.: Šlechtická identita a proměny veřejné sféry v době osvícenství. Veřejná působení hraběte Hartiga.
  • Téma 6

   Téma "Hranice"

   Jakub Grygar, Ph.D.
   Muriel Blaive, Ph.D.