Osnova témat

 • 1 BLOK

  Klíčové pojmy a přístupy  ke studiu organizace a organizačního jednání

  Kulturní přístup ke studiu organizací a jeho myšlenkové zdroje

  - škola Human relation

  - Chicagská škola. přístup ke studiu OK

  - Merton, Selznick další

  Cvičení: Analytická užitečnost pojmů

   Diskuse o textu Záverečné zprávy k sociálním ubytovnám - neformální pravidla a normy a norma (FEANTSA-ETHOS) - viz níže PDF

  Organizace jako divadlo - dramaturgický přístup Erwing Goffman

  Zákaldní koncepty: Management dojmů, interakční (morální) řád,scéna, inscenace, scéna a zákulisí, týmy, etc. Totální instituce, Stigma,

  Výklad :Strategie adaptace ( zvládání) organizačních režimů a morální kariéra:E. Goffman a R.K. Merton a dalš

  !!! DOMÁCÍ PŘÍPRAVA: Přečtěte si, prosím text  Sociální ubytovny jako dlouhodobé bydlení pro sociálně slabé a promylete si odpověď na  otázky k němu a. také mez standardy FEANTSA (není to dlouhé).
  Jaké další otázky si lze nad textem klást?

  Podiskutejeme o tom na hodině

 • 2. BLOK 22. 4.

  Od 10 30 aula (asi)

  Úkol na hodinu:

  1. Číst text a připravit si otázky a připomínky k textu:  ŠMÍDOVÁ, Olga. 2011. Kulturní přístup k organizacím a metodologické aspekty výzkumu In Kol. Organizační kultura, kvalita péče a vnitřní procesy.

  2. Přečtěte si interview s bezdomovcem (k práci na hodině)

  Obsah bloku:

  Přehled přístupů k organizační kultuře - různost definic, paradigmat a metod. příklady výzkumů ze sociální a zdravotnické organizační sféry ( text Olgy Šmídové ke studiu doma - Připravte si otázky)

  - Kulturní přístup k organizacím. Metafory MÍT-BÝT- DĚLAT/performovat

  - Organizace jako divadlo - dramaturgický přístup Erwing Goffman a další. Zákaldní koncepty: Management dojmů, interakční (morální) řád,scéna, inscenace, scéna a zákulisí, týmy, etc. Totální instituce, Stigma, labelling

  - Přehled metod výzkumu OK-organizační resp. instituční etnografie

  - Příklady vlastních výzkumů OK

  Cvičení:

  Strategie zvládání obtížné životní situace pana X

  Analýza dokumantů Rozvrh dne v Léčebně Hamzov

 • PODMÍNKY UKONČENÍ KURSU

  ZAKONČENÍ KURSU

  Povinnosti: Ti, kdo chyběli na hodině více než půlden napíší:

  1. strukturované výpisky z povinné četby textu Olgy Šmídové (zavěšen nahoře v povinné četbě)

  ŠMÍDOVÁ, Olga.   2011. Kulturní přístup k organizacím a metodologické aspekty výzkumu In Kol. Organizační kultura, kvalita péče a vnitřní procesy. In Zuzana Havrdová, Olga Šmídová, Jiří Šafr, Ingrid Štegmannová a kolektiv. Organizační kultura v sociálních službách jako předmět výzkumu. Str. 34-173. Praha: FHS UK. ISBN 978-80-87398-15-9.

  2. Ukol navíc pro toho, kdo nebyl přítomen na celé lekci - den a více , napíše recenzi z některé studie "zavěšené" zde (níže)

  Ukoly stačí poslat mailem O Šmídové do 15. 5:

  Vypíši termíny zápočtů jen formálně, tak nezáleží, kam se přihlásíte

  Výběr textů k recenzi - kompenzace neúčasti na jedné hodině níže:

 • Téma 4