Topic outline

 • Topic 1

  27. 2.: doc. Jan Horský "Lze uplatnit v historickém bádání sociálněvědní teorie a hypotézy?"

 • Topic 2

  13. 3.: Werner Binder, Ph.D. "The Long Road to Abu Ghraib. History and Memory in the War on Terror"

 • Topic 3

  20. 3.: Prof. Eduard Maur "Paměť hor"

 • Topic 4

  27. 3. 2013: doc. Zdeněk R. Nešpor "Je libo nechat se spálit? Kremační hnutí a kremace v české společnosti"

 • Topic 5

  10. 4. 2013: JUDr. Jiří Pehe "Politické důsledky nesamozřejmosti českého národa"

  k teto prednasce je doporucene si precist : http://www.pehe.cz/Members/redaktor/historicke-koreny-a-politicke-dusledky-nesamozrejmosti-ceskeho-naroda-diagnoza-2013-trauma

 • Topic 6

  17. 4. 2013: doc. PhDr. Csaba Szalo, Ph.D. "Kulturní trauma, muzealizace a diskontinuita"

  Zpřítomnění minulosti se odehrává prostřednictvím interpretačních praktik, které jsou neoddělitelné od naší anticipace blízké budoucnosti. Součástí našeho proměňujícího se světa je proces vynalezení tradic, které slouží jako imaginární místa stability a kontinuity. Kulturní politika totalitních režimů zradikalizovala tuto strategii formování identit prostředníctvím státem vynalezených a replikovaných tradic. Holocaust je jedným z událostí naši blízké minulosti, které ukázaly, že musíme brát vážně zkušenosti diskontinuity s minulostí a je neodkladné tematizovat mocenské dimenze kulturních praktik vytvářejících iluzi historické kontinuity. Kulturní traumata propojené s nejrůznějšími událostmi vymístění jsou podobně neoddělitelné od současných interpretačních praktik zobrazování minulosti. Příspěvek, inspirován texty Michela Foucaulta a Saula Friedlandera se soustřeďuje na výklad kontroverzí o adekvátních forem zobrazení minulosti, jako příklad uvádí estetizaci zobrazení traumatizující minulosti v Budapeštském muzeu "Dům teroru".

 • Topic 7

  25. 6. 2013: prof. Derek Sayer "Prague, Capital of the 20th Century?"