Osnova témat

 • Informace o předmětu

  Teorie občanské společnosti

  Vyučující: Alena Košák Felcmanová, M.A., Ph.D. e-mail: alena.kosak@fhs.cuni.cz

  Kurz v první části seznamuje s vývojem ideje občanské společnosti v euroamerickém politickém a sociálním myšlení. Následně se kurz věnuje jednotlivým tematickým okruhům v dějinách myšlení o občanské společnosti se zaměřením na jejich nejvýznamnější pojetí. Pozornost je věnována jak klasickým konceptům občanské společnosti, tak obnovenému teoretickému zájmu o něj v západních zemích od 80. let minulého století. Cílem kurzu je seznámit studenty s klíčovými přístupy k občanské společnosti jakožto normativnímu konceptu a politickému ideálu. 

  Hlavní témata: Definice, geneze a vývoj pojmu občanská společnost v díle významných politických myslitelů minulosti a současnosti.

  Předmět vyžaduje od studentů samostatnou a pravidelnou četbu, a aktivní účast na přednáškách a diskusích.

  Studenti a studentky si připraví poster, který představí souvislosti, vývoj, kritické momenty a hlavní myšlenky důležité pro uchopení jednoho z uvedených témat. Konkrétní výběr textů a zaměření posteru je volitelné v rámci uvedených témat. Navrhovaná témata pro poster:

  - Dějiny ideje občanské společnosti
  - Občanské společnost – veřejná sféra a demokracie
  - Kritické pojetí občanské společnosti
  - Občanská společnost mezi socialismem, kapitalismem a globalizací Občanská společnost a postkomunismus
  - Občanská společnost a globalizace
  - …
  Téma posteru pošlete e-mailem do 15.11.2019 na alena.kosak@fhs.cuni.cz
  Termín odevzdání a prezentace úkolu: 13.12.2019 - kombinovaní studenti, 18.12. - prezenční studenti.

  Závěrečná zkouška proběhne ústní formou.

  Struktura kurzu:
  1. Informace o kurzu. Uvedení do problematiky. Základní pojmy potřebné pro vymezení oblasti občanské společnosti.
  Doporučená četba:
  Marek Skovajsa 2010. „Občanská společnost a demokratický stát.“ Kapitola 2, část. In Občanský sektor. Praha: Portál, 62-71

  2. Dějiny ideje občanské společnosti I.
  Povinná četba:
  * Barša, Pavel a Ondřej Císař. 2004. „Genealogie pojmu ‚občanská společnost‘.“ In Levice v postrevoluční době. Brno: CDK, 10-21. * Kaldor, Mary 2003. Global Civil Society: An Answer to War. Cambridge: Polity Press, str. 1-15.
  Doporučená četba: * Edwards, Michael (ed.). 2011. The Oxford Handbook of Civil Society. Oxford: Oxford University Press, str. 3-14.

  3. Dějiny ideje občanské společnosti II.
  Povinná četba:
  * Müller, Karel. 2002. Češi a občanská společnost. Praha: Triton 2002, str. 24-88.
  Doporučená:
  * Islamoglu, H. 2001. „Civil Society, Concept and History of“. In Neil J. Smelser, Paul B. Baltes (eds.) International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences. Amsterdam: Elsevier, 1891-1897.

  4. Občanská společnost a veřejná sféra
  Povinná četba:
  * Habermas, Jürgen. 2000. Kapitola I. „Propedeutické vymezení typu občanské veřejnosti.“ §§ 1-3. In Strukturální přeměna veřejnosti. Praha: FILOSOFIA, 55-86.
  Doporučená četba:
  * Edwards, Michael 2004. Civil Society. Polity Press, str. 1-17.

  5. Občanská společnost a demokracie
  Povinná četba:
  * Fung, Archon. 2006. „Democratizing the Policy Process.” In Michael Moran, Martin Rein, and Robert E. Goodin (eds.) Oxford Handbook of Public Policy. New York: Oxford University Press, 669-685.
  * Mark E. Warren 2011. „Civil Society and Democracy.” In Michael Edwards (ed.) The Oxford Handbook of Civil Society. Oxford: Oxford University Press, 377-390.

  6. Občanská společnost a demokracie II.: sociální hnutí
  Povinná četba:
  * Barša, Pavel a Ondřej Císař 2004. „Teorie nových sociálních hnutí.“ In Levice v postrevoluční době. Brno: CDK, 103-137.
  Doporučená četba:
  * Habermas, Jürgen. 1995. „New Social Movements.“ In Redclift, M. Woodgate, G. (eds.). The Sociology of the Environment (Vol. 3). Aldershot: Edward Elgar Publishing, str. 421-425.

  7. Kritické pojetí občanské společnosti
  Povinná četba:
  * Barša, Pavel a Ondřej Císař. 2004. „Antonio Gramsci a Louis Althusser: kulturní naddeterminace‘ třídního boje.“ In Levice v postrevoluční době. Brno: CDK, str. 25-41. * Wood, Ellen M. 2000. Democracy Against Capitalism. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 238-263.
  Doporučená četba:
  * Keane, John. 1998 „Global Trends.“ In Civil Society. Old Images, New Visions. Cambridge: Polity Press, 12-31.

  8. Občanská společnost a post-komunismus I: myšlení české opozice 70. a 80. Let
  Povinná četba:
  * Havel, Václav. „Moc bezmocných.“ Různá vydání.
  Doporučená četba:
  * Benda, Václav. 1990. „Paralelní polis.“ In Vilém Prečan (ed.) Charta 77 1977-1989. Od morální k demokratické revoluci. Scheinfeld-Schwarzenberg: Čs. středisko nezávislé literatury, 43-51.

  9. Občanská společnost a post-komunismus II: myšlení středoevropské opozice 70. a 80. Let
  Povinná literatura:
  * Michnik, Adam. 1987. „A New Evolutionism.“ In Adam Michnik. Letters from Prison and Other Essays. Berkeley: University of California Press, 135-148.
  Doporučená literatura:
  * Hankiss, Elemér. 1990. „The ‚Second Society‘ 1965-1985.“ In East European Alternatives. Oxford: Clarendon Press, 82-111.
  * Falk, Barbara J.. “The dissident contribution to political theory.” Str. 313-364 in The Dilemmas of Dissidence in East-Central Europe. Budapest: CEU Press 2003.

  10. Občanská společnost a post-komunismus III: kritické pohledy
  Povinná literatura:
  * Hann, Chris M. 1992. „Civil Society at the Grassroots: A Reactionary View.” In P.G. Lewis (ed.) Democracy and Civil Society in Eastern Europe. London: St. Martin’s Press, 152-165.
  Doporučená literatura:
  * Baker, Gideon. 2002. Civil Society and Democratic Theory. Routledge: London. Str. 89-100. * Michał Buchowski 1996. “The Shifting Meanings of Civil and Civic Society in Poland.” In Chris Hann and Elizabeth Dunn (eds.) Civil Society. Challenging Western Models. London: Routledge, 79-98.

  11. Občanská společnost a globalizace
  Povinná četba:
  * Keane, John. 2003. Global Civil Society. Cambridge: Cambridge University Press, str. 1-39.
  Doporučená literatura: * Kaldor, Mary 2003. Global Civil Society: An Answer to War. Cambridge: Polity Press, str. 15 – 50
  * Jordan, Lisa. 2010. „Global Civil Society.“ In Michael Edwards (ed.) The Oxford Handbook of Civil Society. Oxford: Oxford University Press, 93-105.

  12. Občanská společnost v ČR
  Povinná literatura:
  * Pehe, Jiří 2003. „Občanská společnost v soudobé diskusi.“ In Václav V. Nekvapil (ed.) Impuls pro občanskou společnost. Eseje o třetím rozměru demokracie. Praha: Evropský literární klub, 33-52. * Klaus, Václav. 2002. „Snahy o třetí cesty nekončí“, „Čím více neziskových organizací, tím více demokracie?“ in Občan a obrana jeho státu. Praha: CEP, 13-15, 74-76