Topic outline

  • Informace o předmětu

    Teorie občanské společnosti

    Vyučující: Alena Košák Felcmanová, M.A., Ph.D. e-mail: alena.kosak@fhs.cuni.cz

    Kurz v první části seznamuje s vývojem ideje občanské společnosti v euroamerickém politickém a sociálním myšlení. Následně se kurz věnuje jednotlivým tematickým okruhům v dějinách myšlení o občanské společnosti se zaměřením na jejich nejvýznamnější pojetí. Pozornost je věnována jak klasickým konceptům občanské společnosti, tak obnovenému teoretickému zájmu o něj v západních zemích od 80. let minulého století. Cílem kurzu je seznámit studenty s klíčovými přístupy k občanské společnosti jakožto normativnímu konceptu a politickému ideálu. 

    Hlavní témata: Definice, geneze a vývoj pojmu občanská společnost v díle významných politických myslitelů minulosti a současnosti.