Topic outline

 • CVIČENÍ

  Níže najdete témata cvičení a literaturu ke cvičení.

 • 1. Definice a operacionalizace konceptu občanské společnosti

  * Marada, Radim. 2005. Občanská společnostmezi inkluzí a exkluzí“. Sociální studia, Brno: Masarykova univerzita, 2005, roč. 2005, č. 1, s. 7-11.

  * Gellner, Ernst. 1997. „Podmínky svobody: občanská společnost a její rivalové“. Brno: CDK, 7-18.

 • 2. Vysvětlení vzniku a fungování občanské společnosti

  * Marek Rymsza, Annette Zimmer 2004. „Embeddedness of Nonprofit Organizations: Government-Nonprofit Relationships.“ In Annette Zimmer & Eckhard Priller (eds.), Future of Civil Society. Making Central European Nonprofit Organizations Work. Opladen: VS Verlag, 169-197.

 • 3. Sociální kapitál

  * Kenneth Newton 2006 „Political Support: Social Capital, Civil Society and Political and Economic Performance.“ Political Studies, 54(4), pp. 846-864.

 • 4. Občanské společnosti ve střední a východní Evropě po r. 1989

   * Císař, Ondřej. 2008. Politický aktivismus v České republice. Sociální hnutí a občanská společnost v období transformace a evropeizace. Brno: CDK, s. 35-62.


 • 5. Sociální hnutí I.: Koncept a operacionalizace

  * Blee, Kathleen a Verta Taylor. 2002. “Semi-Structured Interviewing in Social Movement Research.” In Bert Klandermans a Suzanne Staggenborg (eds.) Methods of Social Movement Research. London: University of Minnesota Press, s. 92-117.

  *  Kolářová, Marta. 2009. Protest proti globalizaci: Gender a feministická kritika. Praha: Slon, s. 141-145.


   

 • 6. Sociální hnutí II.: Dynamika a struktura

  * J. C. Jenkins 2001. „Social Movements: Resource Mobilization Theory.“ In Neil J. Smelser, Paul B. Baltes (eds.). International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences. Amsterdam: Elsevier, 14368-71.


  * Doporučuji zhlédnout film “Selma” (2014): http://www.csfd.cz/film/275833-selma/prehled/ • 7. Nadnárodní občanská společnost

  * Keck, Margaret a Kathryn Sikkink. 1998. „Activist Beyond Borders. Advocacy Networks in International Politics“. Ithaca. London. Cornell University Press, pp. 1-38.

  * Anderson, Kenneth a David Rieff. 2004. „‚Global Civil Society‘: A Sceptical View.“ In Helmut Anheier, Marlies Glasius a Mary Kaldor (eds.). Global Civil Society 2004/5. London: Sage, 26-39.

 • 8. Občanská společnost mimo západní kulturu I.: koncept a operacionalizace

  * Lewis, David. 2002. „Civil Society in African Contexts: Reflections on the Usefulness of a Concept,“ Development and Change 33: 569-586.

 • 9. Občanská společnost mimo západní kulturu II.: podobnosti a rozdíly

  * Simone, AbdouMaliq. 2004. „People as Infrastructure: Intersecting Fragments in Johannesburg“. Public Culture, 16(3), 407-429.

   * Trottier, Julie. 2006. „Donors, modellers and development brokers: the pork barrel of water management research“. Reconstruction: Studies in Contemporary Culture, 6(3), 1-28.

 • 10. Občanská společnost a politické strany

  * Marek Skovajsa. 2010. „Občanská společnost a demokratický stát.“ Kapitola 2. In Občanský sektor. Praha: Portál, 71-89.

   

  * Kubát, Michal. 2006. „Občanská společnost a stát. Několik poznámek k diskuzi.“ Revue Politika, 1/2006, dostupné na: https://www.cdk.cz/obcanska-spolecnost-stat, 15. 2. 2017.

  • 11. Individuální participace: nové trendy a formy participace

   * Vráblíková, Kateřina. 2008. „Politická participace - teorie a koncepty.“ Politologický časopis / Czech Journal of Political Science 15 (4): 366-388.

  • 12. Individuální příprava, individuální konzultace

   * Kurz na vyžádání: individuální konzultace, možnosti diskutovat konkrétní téma či problém související s tématy probíranými v rámci STK cvičení.