Osnova témat

 • Průvodce úspěšným studiem v rámci Společenskovědního modulu FHS UK

  • Uvedení

   Vážené a milé studentky, vážení a milí studenti,

   v rámci svého studia se vedle dalších oborů nutně setkáte i s obory, jež jsou sdruženy pod Společenskovědní modul: s ekonomií, psychologií, sociokulturní antropologií a sociologií. Ne všichni studenti se musí v některém z těchto oborů/předmětů profilovat; dokonce by se dalo říci, že masový zájem o jakýkoli obor je v podstatě nežádoucí a ideální je víceméně rovnoměrné rozptýlení studentů na všech specializacích bakalářského studia.

   Nicméně pro úspěšné získání bakalářského titulu je pro všechny studenty nevyhnutelné absolvovat úvodní zkoušku z každého ze jmenovaných společenskovědních oborů a dále soubornou zkoušku SVIP, jíž jsou čtyři výše uvedené disciplíny součástí.

   Pro některé z vás tím zkušenost se sociálními vědami skončí; jiní si ale některou z nich již při Úvodu oblíbí a budou se sami sebe ptát: jaká by byla optimální strategie studia daného oboru na bakalářském stupni FHS UK? Jak se profilovat v tomto oboru a získat potřebné znalosti pro napsání bakalářské práce, potažmo pro pokračování ve studiu na magisterském stupni? A konečně všichni si kladete (nebo byste si měli klást) otázku: jak se ideálně připravit na povinné atestace ze společenských věd? Odpovědi nabízí tento průvodce.

    

    

   poslední aktualizace Průvodce: 19. 9. 2017