Osnova témat

 • Téma 1

  20. 10. 2014 – Dr. Dominik Bartmanski: The vinyl: The analogue medium in the age of digital reproduction 

  • Téma 2

   22. 10. 2014 – Prof. Milena Bartlová: Zbožný středověk jako retrospektivní fikce


   • Téma 3

    11. 11. 2014 – M. Bulmer - T. Pospíšilová - J. Balon - M. Skovajsa aj.: Workshop Interests and motivations explaining philanthropic support for social science between the wars: the Fisher-Bulmer debate

    • Téma 4

     12. 11. 2014 – Prof. Lubomír Mlčoch: 25 let potom, vypovídací a predikční hodnota dvouch alternativních pohledů

    • Téma 5

     26. 11. 2014 – Doc. Jakub Čapek: Narativní struktura jednání

    • Téma 6

     10. 12. 2014 – Zdeněk Hazdra, Ph.D.: Proměny šlechtické identity v kontextu vývoje moderní české společnosti (kosmopolitismus versus nacionalismus, urozenost versus plebejství, rodové elity versus občanské elity, tradice a víra versus moderní i totalitní...)