Topic outline

 • General

  Volitelné studijní materiály:

  • Simon LeVay & Sharon M. Valente. Human Sexuality. Sinauer Associates, Sunderland, Massachusetts, 2003.
  • Vern L. Bullough. Science in the bedroom: A history of sex research. NY: Basic Books, 1994.
  • Petr Weiss. Sexuální deviace: Klasifikace, diagnostika a léčba, Portál, Praha, 2002.
  • film: Kinsey - Let's Talk About Sex
 • 1) Historie výzkumu lidské sexuality (Jarka V. Valentova)

  Od antického Řecka po 19.století – Karl Heinrich Ulrichs a Krafft Ebbing: průkopníci moderního sexuologického zkoumání – Hirschfeld, Ellis a Freud: sběr dat a vytvoření nového vědeckého systému –Alfred Kinsey a počátky sexuologie jako vědy – Masters a Johnsonová – výzkum sexuality dnes

 • 2) Sexualita a atraktivita z mezikulturní perspektivy (Jarka V. Valentova)

  Antropologický přístup – problematika mezikulturního výzkum lidské sexuality – kulturní teorie reprodukce – sexuální kodexy a praktiky – sexuální rituály – mezikulturní univerzálie a rozdíly

 • 3) Sexuální orientace I. (Jarka V. Valentova)

  Sexuální chování X sexuální orientace – sexuální orientace a vzrušivost mužů a žen – možné příčiny vzniku homosexuality: psychosociální a biologické teorie – pořadí narození 

 • 4-5) Sexuální orientace II., genderová nonkonformita a transsexualita (Jarka V. Valentova)

  pohlavně atypické znaky – homosexualita u jiných kultur – transsexualita

 • 1) Vybrané kapitoly z morfologie a fyziologie lidské reprodukce (Kateřina Klapilová) - 20.2.

  Normální anatomie reprodukčních orgánů - pohlavní buňky a mechanismus oplodnění - hormony a menstruační cyklus – způsoby určování plodného období – typy orgasmů a průběh erekce – způsoby antikoncepce a mechanismus jejich působení – viagra – ontogeneze lidské sexuality

  • 2) Sexuologie, sexuální dysfunkce, sexuální reakce (Kateřina Klapilová) – 27.2.

   Co je sexuologie, sexuální dysfunkce: dělení, příčiny a terapie.

   • 3) Sexuologie, sexuální deviace I. (Kateřina Klapilová) – 6.3.

    Sexuální deviace: popis vybraných deviací v aktivitě a v objektu (sex. agrese, exhibicionismus, voyerismus, zoofilie, pedofile hebe/efebofilie) – základní způsoby diagnostiky - etiologie deviací.

    • 4) Sexuologie, sexuální deviace II. (Kateřina Klapilová) – 13.3.

     • 9) Dominance, submisivita, sadismus, masochismus – 17.4. (host: Lenka Blažejová, alias Lady Aradia, a Michal Valášek)

      Povolání domina (www.aradia.cz) - Dominance/submisivita v sexu – sadismus/masochismus – norma/nenorma – přednáška formou diskuze

      • Pedofilie –(host: pan Jiří) – 15.5.

       přednáška formou diskuze

       • Topic 12

        • Topic 13