Bakalářské překlady

Tato sbírka překladů by měla sloužit studentům fakulty jako studijní pomůcka.

        
 
Pokročilé vyhledávání není k dispozici. Použijte jednoduché hledání, které prohledává všechny položky plnotextově.

Page: () 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 404 ()
   Autor       Titul       Překladatel   
Monteiro, G. The Presence of Pessoa English, American, and Southern African Literary Responses
Přítomnost Pessoy - anglické, americké a jihoafrické ohlasy
Monika Brzoňová
Vaughan, William German Romantic Painting
Německé výtvarné umění období romantismu
Martina Březinová
Nilsson, M. Greek Folk Religion
Řecké lidové náboženství
Lucie Březinová
Roman Szporluk T.G. Masaryks Political Thought
Politické myšlení T.G. Masaryka
Daniel Bubeník
Eastman, E. L. Family, Fields, and ancestors
Rodina, pozemky a předkové
Jan Buberl
Schötller, Peter & van Dülmen, Richard & Swerhoff, Gerd
Zivilisationsprozess und Geschichtswissenschaft
Lenka Buberlová
Ina Bertrand & Peter Huges Media Research Methods
Metody zkoumání médií
Eliška Bucvanová

soubor článků - viz oficiální zadání
Ondřej Budil
Poster, Mark The Second Media Age
Druhý věk médií
Jitka Budílková
Malinowski Magic, Science
Magie, věda
Lenka Budilová
Page: () 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 404 ()