Bakalářské překlady

Tato sbírka překladů by měla sloužit studentům fakulty jako studijní pomůcka.

        
 
Pokročilé vyhledávání není k dispozici. Použijte jednoduché hledání, které prohledává všechny položky plnotextově.

Page: () 1 ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... 404 ()
   Autor       Titul       Překladatel   
Burtt, E. A. The Metaphysical Foundations of Modern Science
Metafyzické základy současné vědy
Andrej Gondor
Lash, S., Urry, J. Economies of Signs and Space
Ekonomie znaků a prostoru
Tomáš Gonsorčík
J. Sokol Small Philosophy of a Human
Malá filosofie člověka
Marina Gordon
Sandra Harding The Science Question in Feminism
Otázka vědy ve feminismu
Magdalena Górska
Katz, Eric; Light, Andrew; Rothenberg, David (eds.) Beneath the Surface
Pod povrchem
Milan Graus
E. Haase The Eskymos Medicine Men Practice
Šamanismus Eskymáků
Dominika Gregerová
G. H. von Wright Witgenstein
Witgenstein
Jan Gregor
Sleeter, Ch., E. - Grant, C., A. Making Choices for Multicultural Education
Volby pro multikulturní výchovu
Eva Gregorová
The Synagogs
Synagogy
Petra Greifová
Zilsel, Edgar Due sozialen Ursprűnge der neuzeitlichen Wissenschaft
Sociální zaměření současné vědy
Lenka Gründlerová
Page: () 1 ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... 404 ()