Bakalářské překlady

Tato sbírka překladů by měla sloužit studentům fakulty jako studijní pomůcka.

        
 
Pokročilé vyhledávání není k dispozici. Použijte jednoduché hledání, které prohledává všechny položky plnotextově.

Page: () 1 ... 398 399 400 401 402 403 404
   Autor       Titul       Překladatel   
Willigis Jäger Suche nach dem Sinn des Lebens. Bewußtseinswandel auf dem Weg nach innen
Hledání smyslu života. Změna vědomí cestou do nitra
Magdalena Fictumová
T. L. Kuhlman Psychology on the streets : mental health practice with homeless persons
PSYCHOLOGIE NA ULICÍCH: PRAXE DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ S LIDMI BEZ DOMOVA
Barbora Semecká
Michael Gurian, Patricia Henley, spolupráce: Terry Trueman Boys and Girls Learn Differently
Chlapci a dívky se učí rozdílně!
Andrea Neugebauerová
Eds.: Paul Hodkinson, Wolfgang Deicke Youth Cultures. Scenes, Subcultures and Tribes
Kultury mládeže. Scény, subkultury a kmeny
Marta Zadorožnjuková
A. Waldman A REALLY GOOD DAY. How Microdosing Made a Mega Difference in My Mood, My Marriage and My Life
OPRAVDU DOBRÝ DEN. Jak mi mikrodávkování proměnilo náladu, manželství a život
Denisa Šamonilová
E. Mayer The Mind-Gut Connection. How the Hidden Conversation Within Our Bodies Impacts Our Mood, Our, Choices, and Our Overall Health
Propojení mysli a těla. Jak Skryté Komunikace Uvnitř Našich Těl Ovlivňují Naši Náladu, Naše Rozhodnutí, a Naše Celkové Zdraví
Monika Roblová
SUSAN B. CAMPBELL Behavior Problems in Preschool Children. Clinical and Developmental Issues
Problémové chování u předškolních dětí. Klinické a vývojové potíže
Markéta Boučková
S. Allan Online News: Journalism and the Internet
Online zpravodajství: Žurnalistika a internet
Štěpán Sochor
Eds.: Michael P. Leiter, Christina Maslach, Arnold B. Bakker Burnout at Work: A psychological perspective (Current issues in work and organizational psychology)
Vyhoření v zaměstnání: Psychologická perspektiva (Současné problémy v zaměstnání a psychologii organizace)
Magdaléna Temelová
Catherine Millet Das sexuelle Leben der Catherine M.
Sexuální život Catheriny M.
Vanessa Güttler
Page: () 1 ... 398 399 400 401 402 403 404