Bakalářské překlady

Tato sbírka překladů by měla sloužit studentům fakulty jako studijní pomůcka.

        
 
Pokročilé vyhledávání není k dispozici. Použijte jednoduché hledání, které prohledává všechny položky plnotextově.

Page: () 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 404 ()
   Autor       Titul       Překladatel   
Raymond William Shadows of the Indian
Stíny Indiánů
Magdaléna Bezunková
Harding, A. et al. (eds.) European Cities Towards 2000
Směřování evropských měst k roku 2000
Natallia Bialiayeva
Harris, G. - D. Spark Practical Newspaper Reporting
Novinová reportáž v praxi
Zuzana Bílková
Gerson,Lloyd P. The Cambridge companion to Plotinus
Cambridgeský průvodce díly Plótina
Juliána Bindásová
Hoksbergen R.A.C., Textor M.R. (eds.) Adoption: Grundlagen, Vermittlung, Nechbetreuung, Beratung, Freiburg
Adopce
Daniela Bittmanová
Haskell, F. Patrons and Painters - Art and Society in Baroque Italy
Patroni a jejich umělci
Kateřina Bláhová
Neil Nedley The Strong Evidence
Přesvedčivý důkaz
Michaela Bláhová
Rolf Vogt Psychoanalyze between Myth and Logos
Psychoanalysa mezi logem a mýtem
Andrea Blahovcová
Smith, M. R.; Marx, Leo Does Technology Drive History?
Řídí technologie dějiny
Jana Blahušová
Mircea Eliade and Joseph M. Kitagawa (eds.) The History of Religions
Dějiny náboženství
Jan Blažek
Page: () 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 404 ()