Bakalářské překlady

Tato sbírka překladů by měla sloužit studentům fakulty jako studijní pomůcka.

        
 
Pokročilé vyhledávání není k dispozici. Použijte jednoduché hledání, které prohledává všechny položky plnotextově.

Page: () 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 404 ()
   Autor       Titul       Překladatel   
Sean O'Faolain The Irish
Irové
Jan Brejcha
Zahavi, Amotz and Avishag The Handicap Principle
Základy teorie postížení
Jana Brojerová
J. L. Henderson, M. Dakes The Wisdom of the Serpent
Moudrost hadu
Gabriela Brokešová
Freeman, Derek Margaret Mead and Samoa. The Making and Unmaking Of an Anthropological Myth
Margaret Meadová v Samoa. Vytváření a zozbití antropologického mýtu
Kristine Brokešová
Sheila Brown Understanding youth and crime (Listening to youth)
Porozumění mládí a zločinu (naslouchání mládí)
Simona Brožíková
Richard Gelles The Introduction to Sociology
Úvod do sociologie
Zuzana Brožová
Johan W. Brügel The Czech and the German
Češi a Němci
Tereza Brumková
Sean O'Faolain The Irish People
Irčané
Zuzana Brychová
Kurt Wehle The Jews in Bohemia and Moravia
Židé v Čechách a na Moravě
Michala Brychtová
Perks, R. - A. Thomson The Oral History Reader
Čítanka orální historie
Martina Brzková
Page: () 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 404 ()