Přednášky a cvičení - literatura

Zde najdete povinné texty ke kurzu.