Co je zde nového

Uznaná doba rodičovství

 
fotototo
Uznaná doba rodičovství
by Štěpánková Jitka - Pondělí, 26 srpen 2013, 1:10
 

Vážené kolegyně, Vážení kolegové,

dovolujeme si Vás informovat, že v souvislosti s novelizací zákona o VŠ jsou vysoké školy povinny činit vhodná opatření pro studium studentů – rodičů.  

V návaznosti na přijatou novelu zákona o VŠ bylo rektorem UK vydáno Opatření rektora č. 14/2013 (http://www.cuni.cz/UK-5302.html), které upravuje evidenci uznané doby rodičovství. Uznaná doba rodičovství má vliv na lhůty k plnění studijních povinností, a to v následujícím rozsahu:

§             evidence uznané doby rodičovství – započítává se do maximální doby studia, nezapočítává se do celkové odstudované doby pro účely vyměření poplatku za delší studium

§             přerušení studia v souvislosti s těhotenstvím, porodem či rodičovstvím – nezapočítává se do maximální doby studia, nezapočítává se do celkové odstudované doby pro účely vyměření poplatku za delší studium, neboť studium je přerušeno

§             prodloužení lhůt pro splnění studijních povinností v případě studia podle Individuálního studijního plánu – nezapočítává se do maximální doby studia v rozsahu, kdy by trvala mateřská dovolená (30/22/39/31 týdnů), z důvodu nutnosti evidence uznané doby rodičovství pro vydání rozhodnutí o povolení ISP a s tím související prodloužení lhůt pro plnění studijních povinností nedochází k započítávání tohoto období do celkové odstudované doby pro účely vyměření poplatku za delší studium

 

Podrobnější metodický materiál včetně žádosti o evidenci uznané doby rodičovství můžete najít zde

http://moodle.fhs.cuni.cz/course/view.php?id=6 v části Studijní oddělení – Uznaná doba rodičovství.

 

Pokud máte zájem, aby Univerzita Karlova evidovala Vaši uznanou dobu rodičovství a mohly Vám tak přpadně být prodlouženy výše uvedené lhůty, vyplňte formulář žádosti o evidenci uznané doby rodičovství, přiložte k němu požadované dokumenty ( a to i v případě, že jste dané dokumenty již v rámci některé z dříve podaných žádostí přikládali) a  vše pošlete na adresu Studijní oddělení UK FHS, U Kříže 8, Praha 5, 158 00 tak, abychom Vaše dokumenty obdrželi nejpozději 10.09.2013.

 

Děkujeme za spolupráci a přejeme Vám hezké léto,

 

Studijní oddělení UK FHS